Jak vybrat vhodnou chůvu pro svoje děti?

Jak vybrat vhodnou chůvu pro svoje děti?

Kritéria výběru té správné osoby, která by se o naše dítě/děti měla spolu s námi (ale hlavně v čase naší nepřítomnosti) starat, se budou lišit v závislosti na tom, co od chůvy očekáváme v čase, kdy nás - rodiče, bude zastupovat.

Dříve než přistoupíme k výběru chůvy, bychom si měli ujasnit:

Důvody, proč chůvu potřebujeme

Chůvu ke svým dětem rodiče hledají z různých důvodů, uvádíme příklady nejčastějších:

✓ pokud je matka po těžkém porodu či v poporodní depresi, zaměříme se na výběr chůvy, která je schopna zabezpečit nejen péči o novorozence, ale i o matku a plynulý chod domácnosti pro její další členy,

✓ pokud potřebujeme dítě pouze hlídat ve večerním čase, kdy dítě neprovádí žádné aktivity (např. během jeho spánku), naše požadavky na schopnosti a dovednosti chůvy nemusí být vysoké, spíše se budeme zaměřovat na její bezúhonnost a schopnost vytvořit bezpečné a klidné prostředí pro dítě se zabezpečením večerní hygieny apod.,

✓ pokud potřebujeme k dítěti někoho, kdo by rozvíjel jeho talent, zaměříme se na chůvu, která  bude v dané oblasti erudovaná,

✓ pokud potřebujeme dítě vyzvednout ze školního zařízení a dopřát mu aktivní odpočinek a následně dohlédnout na přípravu dítěte na vyučování, budeme hledat chůvu, která je zdatná nejen fyzicky, ale bude mít také přiměřené vědomosti, aby se s ním mohla učit, případně bude schopna mu připravit i jídlo (svačinu, večeři),

✓ pokud dítě trpí nějakým závažnějším onemocněním, určitě se při výběru chůvy soustředíme také na její vzdělání (zdravotnické, speciálně pedagogické apod.) a její zkušenosti v oblasti pečování o nemocné dítě/děti.    

Důvody, ze kterých se rozhodujeme svěřit svoje děti do péče chůvy, jsou opravdu různé, proto i požadavky na chůvu budou různé a my bychom je měli předem dobře zvážit a mít přitom na paměti, že chůva bude na dítě nejen dohlížet, ale bude ho i vychovávat a proto by měla sdílet podobné názory a hodnoty jako my.

Zvláštnosti a specifika našeho dítěte / našich dětí

Než se rozhodneme přijmout k dítěti chůvu, měli bychom mít jistotu, že je naše dítě schopno mít cizí osobu ve své blízkosti (např. pokud má dítě psychické problémy, prodělalo traumatický zážitek apod.). Věk dítěte, jeho mobilita, schopnosti a nadání jsou také velmi důležité při rozhodování o výběru chůvy. Pro děti v mladším věku, které jsou pohyblivější, je vhodnější fyzicky zdatnější a samozřejmě zralá a psychicky vyrovnaná osoba na hlídání, aby zvládala jejich mobilitu a uspokojila jejich zvědavost, ale zároveň byla schopna snížit se k dítěti, přiblížit se mu a hrát si s ním.

Doba, po kterou chůvu potřebujeme

Pokud máme zájem o celodenní hlídání, potřebujeme někoho, kdo dokáže dítěti správně rozvrhnout čas na hraní i odpočinek, ale bude ho umět zapojovat do běžných domácích aktivit a učit ho hygienickým návykům, také správné životosprávě ve smyslu našich priorit a denního režimu celé rodiny.   

Hodnoty, které jsou pro nás důležité

To, co je důležité pro nás - rodiče, chceme, aby bylo vštěpováno i našim dětem a proto by naše hodnoty měly být podstatné i pro chůvu našich dětí.

Úkoly pro chůvu

Je třeba jasně si stanovit, které aktivity v péči o dítě budeme vyžadovat od chůvy a které chceme zabezpečovat sami, aby nedocházelo k nedorozuměním a konfliktům, při kterých v konečném důsledku trpí hlavně děti.

Souhlas ostatních členů rodiny s přijetím chůvy

Do domácnosti přijde někdo cizí a nový a všichni se budou muset naučit spolu vycházet, proto je důležité, aby takové rozhodnutí nenarušilo vztahy ani přirozený chod domácnosti. V neposlední řadě si musíme ujasnit také naši vlastní schopnost akceptovat cizí osobu ve své domácnosti či v bezprostřední blízkosti našich dětí.

Naše finanční možnosti na zaplacení chůvy
 

Výběr konkrétní chůvy si vyžaduje osobní setkání:

První setkání by bylo vhodné realizovat na neutrálním místě, kde je více lidí a kam můžeme vzít i svoje dítě/děti (cukrárna, dětský park apod.) a mělo by být víceméně neformální. Cílem tohoto setkání je zjistit vzájemné sympatie především mezi dítětem a chůvou a samozřejmě i naše vzájemné sympatie s uchazečkou. Důležitou úlohu tady hrají i naše pozorovací schopnosti. Při tomto setkání se snažíme udělat si obrázek o osobě, které chceme svěřit naše dítě, ale také intimnosti naší rodiny a její fungování. Proto vyhodnocujeme u uchazečky také vlastnosti jako je dochvilnost, její reakce - pohotovost, jistotu/nejistotu, ochotu. Sledujeme, jaký je její kontakt s dítětem (verbální i neverbální). Snažíme se získat informace o jejím vzdělání, mobilitě, zdravotním stavu, ale také doporučení od předchozích zaměstnavatelů (případně od společných známých). Všímáme si také její korektnosti a loajality (zda nepomlouvá předchozí zaměstnavatele nebo rodiny, pro které pracovala předtím, nevynáší informace o členech rodiny apod.). Ptáme se na její pracovní vytíženost (pečuje jen o naše dítě nebo i o jiné děti, studuje nebo pracuje i jinde, jak dlouho cestuje za prací apod.) a také, jaké jsou její finanční požadavky za tuto práci.

Přijaté informace od uchazečky je vhodné si vždy ověřit (totožnost na základě dokladu totožnosti, reference u předchozích rodin či zaměstnavatelů, u studentů je dobré požádat o kontakt na jejich rodiče a ověřit si, zda souhlasí s výkonem této práce svého dítěte, případně je vhodné vyžádat si také kontakt na školu, kterou navštěvují). Během tohoto setkání se zaměřujeme hlavně na osobní kontakt (verbální i neverbální) dítěte a chůvy, na její reakce v různých situacích, kdy si dítě hraje, jí, dožaduje se pozornosti apod. Rozhovor vedeme na témata, která souvisí se vztahem k dětem a předchozími zkušenostmi v roli chůvy, zaměříme se na její žebříček hodnot, koníčky, životní ambice, případně se snažíme zjistit důvody, proč chce dotyčná osoba tuto činnost u nás vykonávat apod.  Můžeme nastínit i naše očekávání od jejího působení v našem rodinném prostředí.  Sledujeme také otázky uchazečky, zda se zajímá více o dítě a jaké informace o něm získává. Měla by se ptát na jeho zdravotní stav, návyky, záliby, oblíbená jídla, na reakce dítěte na různé podněty apod., na oblíbená místa dítěte atd. Setkání bychom měli ukončit nezávazně, ale stanovit jasný (ne dlouhý) časový údaj, kdy se ozveme a dohodneme další postupy.

Druhé setkání si dohodneme, pokud se nám, a hlavně našemu dítěti, „teta“ líbí. Setkání by již mělo probíhat v naší domácnosti a mělo by již mít formálnější charakter, neboť tady už budeme vystupovat v pozici zaměstnavatele (naše nadřazenost je do jisté míry na místě). Při setkání na domácí půdě je vhodné, aby byli přítomni všichni členové domácnosti, kteří v ní žijí a se kterými se bude chůva denně setkávat (aspoň při jejím uvítání). Vzájemné reakce všech členů domácnosti a chůvy jsou pro nás velmi důležitým ukazatelem při rozhodování se o jejím působení v našem domově.

Při tomto setkání již s kandidátkou mluvíme o konkrétních podmínkách realizace pečovatelské činnosti u nás doma. Požadavky a podmínky výkonu práce chůvy bychom měli mít sepsané a postupně projít položku po položce. Svoje požadavky či připomínky by měla mít i adeptka na místo chůvy. Po vzájemné akceptaci oboustranných požadavků bychom měli setkání ukončit s uvedením termínu, ve kterém jí odpovíme, jak jsme se rozhodli. Následně bychom si měli o uchazečce promluvit se všemi členy domácnosti a společně rozhodnout o jejím přijetí nebo odmítnutí.

Pokud se rozhodneme chůvu přijmout, měli bychom s ní uzavřít písemnou dohodu o vzájemné akceptaci podmínek, ve které budou uvedeny společně odsouhlasené podmínky výkonu práce chůvy v naší domácnosti. Součástí této dohody by měla být také dohoda o vyplácení mzdy. Za vyplacenou mzdu bychom měli požadovat doklad o příjmu financí nebo aspoň podpis při jejich převzetí chůvou.

 

 

 

 

Na otázku odpověděla: Mgr. Mgr. Anna Lukáčová Havrilová, diplomovaná sestra

 

 

Potřebujete pohlídat děti? Neváhejte a bezplatně se zaregistrujte a vytvořte si svůj inzerát.

Nebo si můžete vybrat z nabídky našich pečovatelek dětí.