Všeobecné obchodní podmínky

webového portálu www.fermeria.cz

1.  Obchodní společnost AT personalistika s.r.o., IČ: 46 788 425, se sídlem Hronského 2712, 093 01 Vranov nad Topľou, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl: Sro, vložka číslo: 26424 / P (dále jen "provozovatel") vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP"), jimiž upravuje práva a povinnosti mezi provozovatelem a třetími osobami (klienty, resp. dalšími subjekty) - uživateli web stránky https://www.fermeria.cz. Provozovatel je ve smyslu předmětu podnikání oprávněn vykonávat zprostředkovatelskou činnost v oblasti služeb.

2. Provozovatel v následujících ustanoveních těchto VOP vymezuje účel, způsob použití a základní podmínky smluvního vztahu pro uživatele web stránky. Jiný účel vstupu a použití web stránky https://www.fermeria.cz než jak je uvedeno v těchto VOP se zakazuje. Provozovatel neodpovídá za škody a újmy způsobené použitím web stránky na jiný účel, než je vymezen v těchto VOP. Provozovatel neodpovídá ani za škody a újmy způsobené třetími osobami, na které uživatelé získali kontakt prostřednictvím provozované web stránky.

3. Web stránka https://www.fermeria.cz je volně přístupná uživatelům, kteří po svém zaregistrování mohou prostřednictvím web stránky hledat osobu, která bude opatrovat seniory, lidi s těžkým zdravotním postižením nebo děti v domácnosti, doučovat nebo poskytovat pomoc v domácnosti (" Hledám pomocníka - jsem inzerent ") nebo prostřednictvím web stránky nabízet svou činnost, že bude opatrovat seniory, lidi s těžkým zdravotním postižením nebo děti v domácnosti, doučovat vyučovací předmět, cizí jazyk nebo hru na hudební nástroj, nebo poskytovat pomoc v domácnosti (" Hledám práci - jsem pomocník ") (dále jen " Uživatel, Uživatelé "). V případě využití možnosti expresní nabídky není nutná registrace uživatele, pokud je služba expresní nabídky dostupná.

4.  Administrátorem web stránky https://www.fermeria.cz je provozovatel AT Personalistika s.r.o. (dále jen "Administrátor").

5.   Registrace a používání služeb web stránky

Prostřednictvím této web stránky https://www.fermeria.cz může osoba projevit zájem o služby provozovatele poskytované prostřednictvím webové stránky, provedením registrace na těchto stránkách. Registraci může provést přes Facebook, přes Gmail nebo e-mailem. Při registraci e-mailem (po potvrzení přes autorizační link) uživatel obdrží e-mail o dokončení registrace. V případě registrace přes Facebook nebo Gmail, používá žadatel svůj účet zřízený přes Facebook nebo Gmail na přístup na stránku provozovatele. Následně si Uživatel vyplní údaje – jako např. jméno, příjmení, pohlaví, měsíc a rok narození, telefonní číslo, fotografii a vytvoří si účet. Uživatel si pak může vybrat typ Profilu a inzerátu (dále jako "Kategorie") hlavně v těchto oblastech: péče o seniory, hlídání dětí, doučování, pomoc v domácnosti, specializované profese, péče o zvířata.

5.1.   Užívatel, který se zaregistruje, může služby webstránky bezplatně využívat  omezeně - může kontaktovat předdefinovanou správou jiných užívatelů nebo může využívat neomezené služby webstránky (kontaktovať uživatele neomezě) za úplatu (člentstí na dobu určitou) - viz ceník.

5.2. Uživatel se na web stránce registruje vyplněním e-mailu, zvoleného hesla, a zaškrtnutím, že souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, což potvrdí kliknutím na okno - Zaregistrujte se. Další postup se liší podle oblasti zájmu uživatele. Dokončením registrace si Uživatel vytvoří svůj registrační účet, který je chráněn přihlašovacím jménem a heslem. Uživatel je povinen chránit své přihlašovací jméno a heslo před zneužitím.

5.3.  Vytvoření profilu

Uživatel si nastaví Profil po registraci a vytvoření účtu, vyplněním údajů v kategorii, kterou si zvolil. Vyplní údaje související se zvoleným typem Profilu a inzerátu např. kvalifikace, frekvence činnosti, praxe, vzdělání, kurzy a certifikáty, řidičský průkaz, požadovaná úplata, počet osob, kouření, a další nepovinné údaje. Zároveň Uživatel rozhodne, zda má zájem o agenturní nabídky, zaškrtnutím vyznačeného místa. Vyplněné údaje se uloží v databázi aplikace Fermeria.cz, s čímž uživatel souhlasí jejich vyplněním. Uživatel může uvedené údaje kdykoliv změnit.

5.4. Uživatel, který se registroval (zobrazila se mu stránka s potvrzením o do-končení registrace), se může přihlásit kliknutím na odkaz "Přihlásit se" v hlavním menu webové stránky, vyplněním přihlašovacího jména (totožné s e-mailovou adresou uživatele) a hesla, nebo prostřednictvím Facebooku nebo Gmailu. Přihlášený uživatel má k dispozici stránky: Můj profil, Moje inzeráty, Osobní údaje, Hodnocení, Inbox.

5.5.  Uživatel může bez omezení upravovat údaje uvedené v profilu, opětovným vyplněním formuláře. Jeden Uživatel může mít vytvořeno více profilů podle balíčku, jehož služby využívá.

5.6.  Zveřejnění profilu

a) Vyplněný profil Uživatele je, po prvním jeho uložení, automaticky zařazen ke schválení Administrátorem. Administrátor může odmítnout zobrazení profilu, o čem je Uživatel informován e-mailem s odkazem na úpravu profilu (důvodu zamítnutí). Pokud Administrátor profil Uživatele schválí, je tento Profil zveřejněn a na web stránce viditelný pro třetí osoby a přihlášené Uživatele.

b) Každá změna Profilu Uživatele automaticky zastaví jeho zobrazování a podmínkou pro další zobrazení je schválení upraveného Profilu Administrátorem.

c) Pokud byl Profil schválen Administrátorem, Uživatel může kdykoli pozastavit a následně obnovit zobrazování svého Profilu. V případě, pokud již nabízena činnost není aktuální, Uživatel ukončí zveřejnění svého Profilu.

d) Pokud Uživatel není na web stránce aktivní, to znamená, že pokud se na web stránku nepřihlásí, je jeho profil pozastaven 180 dnem od posledního přihlášení na web stránku. Uživatel bude vždy upozorněn opakovanou zprávou před pozastavením platnosti profilu. I po pozastavení profilu se uživatel může přihlásit na web stránku a znovu aktivovat svůj profil. Uvedeným postupem Administrátor předchází zveřejňování neaktuálních profilů.

e) Zvýhodněné zobrazení Profilu -  Profily Uživatelů jsou ve výpisu seřazeny podle času zveřejnění. Uživatel může za poplatek zvýhodnit zobrazování svého Profilu - přednostně přes službu TOPOVÁNÍ. Zvýhodněné Profily jsou seřazeny podle času zakoupení zvýhodnění. Používání této služby bude pro Uživatele dostupné od 1.6.2024, pokud nebude Provozovatelem určený jiný termín.

5.7. Vytvoření inzerátu

Přihlášený Uživatel může vytvořit na web stránce inzerát otevřením odkazu Moje inzeráty v hlavním menu. Pokud vytváří první inzerát, zobrazí se mu stránka s odkazem na formulář vytvoření inzerátu. Pokud již Uživatel inzerát měl vytvořen, může přidat další inzerát kliknutím na příslušné tlačítko na stránce Moje inzeráty. Uživatel vyplní formulář inzerátu (všechny povinné a doplňkové údaje) a inzerát uloží kliknutím na příslušné tlačítko. Uživatel může upravovat údaje uvedené v inzerátu vyplněním formuláře. Jeden Uživatel - Inzerent může vytvořit a zveřejnit takový počet inzerátů, kolik mu umožňuje typ balíku (členství), ve kterém služby využívá.

 5.8.  Zveřejnění inzerátu

a) Vyplněný inzerát Uživatele je, po prvním jeho uložení, automaticky zařazen ke schválení Administrátorem. Administrátor může odmítnout zobrazení inzerátu, o čem je Uživatel informován e-mailem s odkazem na úpravu inzerátu (důvodu zamítnutí). Pokud Administrátor inzerát Uživatele schválí, je tento Inzerát zveřejněn a na web stránce viditelný pro třetí osoby a přihlášené Uživatele.

b) Každá změna Inzerátu Uživatele automaticky zastaví jeho zobrazování a podmínkou pro další zobrazení je schválení upraveného Inzerátu Administrátorem.

c) Pokud byl Inzerát schválen Administrátorem, Uživatel může kdykoli pozastavit a následně obnovit zobrazování svého Inzerátu. V případě          pokud již požadované hlídání /péče není aktuální, Uživatel ukončí zveřejnění svého Inzerátu.

d) Inzerát platí 30 dní od jeho schválení. Změna znění inzerátu však neprodlužuje platnost inzerátu. Po uplynutí 30 dnů je zobrazování inzerátu    pozastaveno, na co bude uživatel vždy upozorněn zprávou 3 dny před uplynutím platnosti inzerátu. Uživatel může prodloužit platnost inzerátu znovu na 30 dní, čímž se inzerát při zobrazování považuje za nový inzerát s pořadím podle data prodloužení. Uvedeným postupem Administrátor předchází zveřejňování neaktuálních inzerátů.

e) Zvýhodnění zobrazení Inzerátu - Inzeráty Uživatele jsou ve výpisu seřazeny podle času zveřejnění. Uživatel může za poplatek zvýhodnit zobrazování svého Inzerátu - přednostně přes službu TOPOVÁNÍ. Zvýhodněné Inzeráty jsou seřazeny podle času zakoupení zvýhodnění. Používání této služby bude pro Uživatele dostupné od 1.6.2024, pokud nebude Provozovatelem určený jiný termín.

5.9.  Expresní nabídka

Prostřednictvím této web stránky https://www.fermeria.cz může zveřejnit svou nabídku v určené oblasti činností i Uživatel, který neprovedl registraci na uvedené web stránce, výhradně však prostřednictvím k tomu určeného formuláře - Expresní nabídka. V rámci přidání Expresní nabídky uvede Uživatel název inzerátu, lokalitu služeb, nabízenou odměnu, popis činnosti, kterou hledá nebo poskytuje, své jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Uživatel je povinen seznámit se s pravidly zpracování osobních údajů, seznámit se a projevit souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami, před dokončením a uložením inzerátu Expresní nabídky. Expresní nabídka po schválení Administrátorem je zveřejněna na web stránce pod zadaným názvem, lokalitou a křestním jménem Uživatele, který ji přidal. Používání služby Expresní nabídka bude pro Uživatele dostupná od spuštění této služby.

5.10.  Hodnocení a reklamace hodnocení

Možnost hodnotit a reklamovat hodnocení bude pro Uživatele dostupné od 1.3.2022, pokud nebude Provozovatelem určený jiný termín.

a) Uživatel má právo na web stránce https://www.fermeria.cz  přidělit hodnocení uživateli, který mu poskytl služby nebo se kterým komunikoval. Hodnocení má formu čísla 0 až 5 (0 nejhorší hodnocení - 5 nejlepší hodnocení), zobrazené v grafické formě (symboly hvězdiček) a slovní formě (z nabídky slovních přívlastků nebo napsání libovolného jiného přívlastku). Udělené hodnocení je viditelné v profilu hodnoceného Uživatele, na web stránce https://www.fermeria.cz  i pro nepřihlášené Uživatele.

b) Uživatel, který nesouhlasí s uděleným slovním hodnocením uživatelů nebo se cítí být slovním hodnocením dotčen na svých právech, má právo hodnocení nahlásit: kliknutím na příslušný odkaz v Seznamu hodnocení (po přihlášení na „Moje hodnocení“). Hodnocení se dále zobrazuje. Administrátor má právo hodnocení upravit nebo odstranit na základě zjištěných skutečností a svého uvážení, pokud má za to, že je slovní hodnocení nevhodné nebo se může dotknout práv uživatele, ale není povinen vyhovět Požadavku uživatele. Administrátor vždy ze slovního hodnocení vymaže osobní údaje a hanlivé výrazy.   

5.11.  Komunikace mezi Uživateli  

Pokud má Uživatel zájem přímo kontaktovat jiného Uživatele, musí být přihlášen a kliknutím na tlačítko v Profilu Uživatele nebo inzerátu Uživatele, dojde k zobrazení kontaktního formuláře v pop-up prvku. Uživatel bez zaplaceného členství může na profily reagovat zasláním bezplatné univerzální zprávy prostřednictvím vnitřní pošty webové stránky a v případě zájmu mu kontaktovaný uživatel s profilem může odpovědět předdefinovanou zprávou. Následně pro vzájemné kontaktování se komunikujících uživatelů je zapotřebí zakoupení balíku (členství) uživatelům nabízejícím práci na webstránce. Uživatel (nabízející práci) s placeným členstvím může kontaktovat uživatele - zájemce o práci, který reagoval na inzerát, formou plně otevřené komunikace, a to zprávami ve vnitřní poště webové stránky (in-box) nebo telefonicky za předpokladu, že uživatel má zveřejněné telefonní číslo . Uživatel vyplní svou zprávu pro druhého Uživatele a klikne na tlačítko „Odeslat zprávu”, čímž Uživatel souhlasí se zasláním svých kontaktních údajů (telefonní číslo, e-mail) druhému Uživateli. Zpráva se zobrazí na stránce Uživatele „Inbox” v rámci jedné konverzace a Uživatel v rámci konverzace vidí kontaktní údaje. Pokud oslovený Uživatel, jemuž je zpráva adresována, reaguje na danou zprávu, zpráva se zobrazuje v rámci jedné konverzace na stránce prvního Uživatele „Inbox”. V konverzaci oslovený Uživatel zároveň vidí kontaktní údaje prvního Uživatele. V konverzaci mezi Uživateli je zachycena celá historie zpráv.

Uživatel má možnost od 01.03.2022 si uložit profily uživatelů nebo inzeráty, které ho zajímají, v kategorii oblíbené nebo si uložit své vyhledávání.

Při základním bezplatném využívání služeb pro fyzické osoby je omezení, že Uživatel může kontaktovat jiné uživatele webstránky pouze předdefinovanou zprávou bez zjištění jiných kontaktních údajů tohoto uživatele.

5.12.  Telefonická komunikace

Možnost telefonického kontaktování mezi Uživateli je dostupná od 01.03.2022, za předpokladu, že Uživatel má ve svém profilu zadané telefonní číslo a Uživatel (nabízející práci) má v daném čase zaplaceno členství na webstránce.

5.13.  Uživatel odpovídá za obsah ním zveřejněného textu, fotografií nebo grafických obrázků a je povinen zajistit, aby obsah jeho Profilu nebo Inzerátu byl v souladu s platnými právními předpisy ČR a těmito VOP:

         ◦ Uživatel může zveřejňovat Profil nebo Inzerci výlučně v oblasti péče o seniory, ZTP nebo dětí a nesmí v Profile nebo Inzerci nabízet jiné produkty nebo služby, ani uvádět jakékoliv reklamní a propagační informace nebo informace v rozporu s dobrými mravy,

         ◦ Uživatel nesmí zasahovat do práv jiných osob, znevažovat jejich dobré jméno ani poškozovat jejich práva,

        ◦ Uživatel nesmí v textu Profilu nebo Inzerátu zveřejňovat své osobní údaje (např. přesnou adresu bydliště, telefonní číslo, mailovou adresu, datum narození, rodné číslo), Provozovatel má právo tyto údaje z Inzerátu vymazat nebo takový Inzerát nezveřejnit. Kontaktní údaje Uživatel uvádí pouze v části k tomu určené. Svou fotografii zveřejňuje Uživatel sám svým úkonem.

5.14. Uživatel se může z web stránky odhlásit, ale po přihlášení může dále pokračovat v používání svého registračního účtu a služeb Provozovatele. Pokud se chce Uživatel trvale odhlásit (zrušit) svůj registrační účet na web stránce https://www.fermeria.cz , zašle svůj požadavek na zrušení Provozovateli e-mailem nebo písemně. Administrátor požadavek zpracuje do 30 dnů ode dne obdržení žádosti a o zrušení účtu informuje Uživatele.

5.15. Uživatel má odpovědnost za nepravdivě uvedené údaje (zejména zamlčení důležité informace, změna osobních údajů, adresy místa výkonu činnosti a jiné). Provozovatel nenese zodpovědnost za případně vzniklé škody na zdraví či majetku, způsobené nepravdivými údaji uvedenými Uživateli v jimi vytvořených Profilech nebo Inzerátech.

5.16.  Uživatelé web stránky https://www.fermeria.cz  akceptují, že na uvedené web stránce, mohou být umístěná viditelná loga nebo reklamní oznámení Provozovatele nebo jiných třetích osob. Reklamní sdělení (loga, videa, obrázky) se uveřejňují na základě smlouvy samostatně uzavřené s Provozovatelem.

6.    Služby a cena

6.1.  Vytvoření registračního účtu na web stránce https://www.fermeria.cz je pro Uživatele bezplatné. Uživatelé mají přístup ke svému účtu, mohou vytvářet Profily nebo Inzeráty, kontaktovat jiného Uživatele a využívat všechny aktuálně dostupné funkce web stránky v rozsahu typu balíčku, který využívají dle Ceníku platného od 1.3.2022. Aktuální ceník je přístupný zde.

6.2.   Provozovatel poskytuje následující odplatné Služby pro Uživatele:      

         - kontaktovat se neomezeně a přímo s přístupem platným na určený počet dní, topovat inzerát/y, platnost topovaného inzerátu závisí na typu topování,

         - topovat profil, platnost topování profilu závisí na typu topování.

Doba platnosti Profilu nebo Inzerátu pro Uživatele začne běžet od momentu prvního schválení Profilu nebo Inzerátu Administrátorem.

6.3.   SLUŽBY PRO UŽIVATELE – TYPY

Služby provozovatele poskytované prostřednictvím web stránky jsou rozděleny zvlášť pro fyzické osoby nepodnikatele a zvlášť pro podnikatelské subjekty (osoby samostatně výdělečně činné, obchodní společnosti a jiné právnické osoby). Služby jsou dále rozděleny do několika typů - "balíčků" podle obsahu služeb a jejich ceny.

Po objednání služby přijde Uživateli potvrzení o objednávce a o aktivaci služby. Před ukončením trvání služby zašle Provozovatel Uživateli informaci o datu ukončení poskytování služby.

6.3.1. Fyzické osoby mohou využít balíček služeb:

         - základní bezplatné využívání služeb s omezeným kontaktem jiných uživatelů - výchozí zpráva, vytvoření 1 profilu a 1 inzerátu pro každou kategorii, s možností doplacení určitých služeb,

        - PREMIUM - úplatné využívání služeb po určitou dobu (např. 7, 14 nebo 30 dní) - neomezené kontaktování uživatelů, vytvoření 1 profilu a 1 inzerátu pro každou kategorii, s možností doplacení určitých služeb.

Pokud si registrovaná fyzická osoba zaplatí služby balíčku PREMIUM, po uplynutí doby placeného balíku, tato fyzická osoba pokračuje automaticky v bezplatném (omezeném) využívání služeb web stránky.

           Fyzické osoby si mohou doplatit tyto služby:

          - TOPOVANÍ - zpoplatněná služba výhodnějšího zveřejnění inzerátu. Inzeráty nebo profily jsou zveřejňovány podle data jejich přidání. V případe služby „Topování“ je inzerát nebo profil Uživatele po určenou dobu (30 dní) uváděný při vyhledávání jinými uživateli web stránky na první, resp. na domovské stránce v rotaci podle celkového počtu „topovaných“ inzerátů. Používání této služby bude pro Uživatele dostupné od 1.6.2024, pokud nebude Provozovatelem určený jiný termín.

         - DOPORUČENÍ - "Doporučte mi pečovatelku" - služba zahrnuje výběr a doporučení tří uživatelů web stránky, kteří splňují všechny nebo co nejvíce kritérií zadaných Uživatelem, který hledá služby pečovatele/pečovatelky. Výběr a doporučení provede Provozovatel v určené lhůtě od zaplacení za službu. Používání této služby bude pro Uživatele dostupné od spuštění této služby Provozovatelem.

Přesnější specifikace služeb jednotlivého balíku (členství) pro fyzické osoby a ceny služeb jsou uvedeny v ceníku služeb - dostupné zde.

 

6.3.2. Podnikatelské a ostatní subjekty mohou využít "balíčky":

          - úplatne s neomezeným počtem kontaktování uživatelů a zveřejňování inzerátů s rozdělením podle doby trvání služby 6 měsíců a 12 měsíců, s možností doplacení dalších služeb.

Součástí služby pro podnikatelské a ostatní subjekty je neomezené zveřejňování inzerátů, zveřejnění profilu subjektu, neomezené kontaktování uživatele, možnost hodnocení uživatelů, notifikace e-mailem o vyhovujících profilech uživatelů, notifikace e-mailem o přijatých zprávách nebo profilech od uživatelů, archiv zpráv, prezentace formou banneru mezi profily a prezentace firmy na indexu webu. Banner na prezentaci mezi profily zahrnuje vytvoření reklamního banneru - textové a grafické zpracování.  V případě placených obrázků, grafik či videí budou tyto položky fakturované samostatně. Prezentace uživatele na Indexu webu znamená, že název a logo uživatele bude prezentováno na Indexu (hlavní stránce) web stránky.

Přesnější specifikace služeb jednotlivého balíku (členství) pro podnikatelské a ostatní subjekty a ceny služeb jsou uvedeny v ceníku služeb - dostupné zde.

 

Podnikatelské a ostatní subjekty si mohou doplatit tuto službu:

- TOPOVANÍ - zpoplatněná služba výhodnějšího zveřejnění inzerátu nebo profilu. Inzeráty nebo profily jsou zveřejňovány podle data jejich přidání. V případě služby topování je inzerát nebo profil uživatele po určenou dobu (30 dní) uváděný při vyhledávání jinými uživateli web stránky na první, resp. na domovské stránce v rotaci podle celkového počtu „topováných“ inzerátů. Používání této služby bude pro Uživatele dostupné od 1.6.2024, pokud nebude Provozovatelem určený jiný termín.

Podnikatelské a ostatní subjekty si mohou doplatit tyto služby po dohodě s Provozovatelem:

a) Výroba banneru na prezentaci mezi profily dle požadavku uživatele:

Provozovatel vytvoří reklamní banner na stránce Facebook podle pokynů Uživatele jako objednavatele v dohodnuté lhůtě. V případě placených obrázků, grafik či videí budou tyto položky fakturované samostatně.

b) Neplacený status na Facebooku na podporu inzerátů dle požadavku uživatele:

Vytvoření statusu na stránce Facebook na podporu inzerátů. Jde o automatické generování pracovních nabídek formou neplaceného statusu na Facebooku.

c) Placená reklama na sociálních sítích (Facebook, Instagram):

Vytvoření placené reklamy na stránce Facebook, provede provozovatel v dohodnuté lhůtě podle pokynů Uživatele jako objednavatele, za úplatu 25% z celkového denního rozpočtu na reklamu bez DPH. Klientovi budou dodány všechny výkazy, které s tím souvisí - statistiky o dosahu příspěvku, statistiky o vyčerpaném rozpočtu na FB příspěvek.

d)   Výroba reklamního banneru na sociální síti:
Uživatel si může u Provozovatele objednat výrobu reklamního banneru na sociální síti. Placené obrázky nebo grafika budou účtovány zvlášť.

6.4.  Způsob platby pro fyzické osoby:

         - platební kartou (CardPay)

         - platba SMS zprávou (účtován poplatek za tento způsob platby, pokud je dostupná).  

         Způsob platby pro podnikatelské a ostatní osoby:

          - platební kartou (CardPay),

          - na základě faktury vystavené Provozovatelem (účtován poplatek 150,-Kč za tento způsob platby).

Při platbě platební kartou, platí všeobecné podmínky společnosti Tatra banka, a.s. které jsou bankou stanoveny pro daný způsob platby - znění najdete zde. Při platbě přes SMS zprávu platí všeobecné podmínky operátora, který zajišťuje tento způsob platby - znění najdete zde. Splatnost platby je den pořízení objednávky (kromě platby na základě faktury).

6.5.  Na web stránce je určen rozsah a obsah poskytovaných služeb. Uživatel může kontaktovat Provozovatele a požádat o bližší vysvětlení rozsahu a obsahu služeb. Cena za služby a poplatky, které účtuje Provozovatel, jsou účtovány samostatně a jejich výše je uvedena na web stránce v Ceníku samostatně.

6.6. Daňový doklad k objednané a zaplacené službě vystaví Provozovatel ve smyslu zákona č. 222/2004 CFU o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6.7. Smluvní vztah mezi Uživatelem a Provozovatelem vzniká dokončením registrace na webstránce Provozovatele. Smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání registrace nebo objednané Služby ve smyslu platného Ceníku.

7.   V případě vady poskytovaných služeb může Uživatel reklamovat u Provozovatele vadu služby neprodleně po zjištění vady. Uživatel musí reklamaci zaslat Provozovateli písemně na emailovou adresu Provozovatele  fermeria@fermeria.cz nebo na jeho adresu sídla Hronského 2712, 09301 Vranov nad Topľou. Provozovatel prověří uvedené skutečnosti a neprodleně oznámí Uživateli svá zjištění a způsob nápravy vady, nejpozději do 30 dnů od doručení reklamace Uživatele. Provozovatel postupuje při reklamaci dle platného právního řádu.

8.   Ukončení smluvního vztahu:

         - uplynutím doby využívané služby,

         - dohodou Uživatele a Provozovatele,

         Provozovatel může odstoupit od smlouvy a zrušit registrační účet z    důvodu:

            a) jestliže Uživatel uvede nepravdivé informace,

            b) jestliže Uživatel poruší smluvní povinnosti závažným způsobem,

            c) jestliže Uživatel komunikuje s ostatními Uživateli hanlivým nebo jiným nevhodným způsobem,

        Uživatel může odstoupit od smlouvy a žádat zrušit registrační účet z důvodu:

            d) jestliže Provozovatel uvede nepravdivé informace,

            e) pokud Provozovatel poruší smluvní povinnosti závažným způsobem.

9.  Uživatel nesmí poškozovat jméno Provozovatele, šířit nepravdivé a zkreslené informace třetím osobám, a nesmí vyvíjet činnost, aby jakýmkoli způsobem poškodil Provozovatele.

10.  Provozovatel si vyhrazuje právo vyhlašovat časově a obsahově vymezené "akce" pro nové Uživatele nebo pro stávající Uživatele. Provozovatel určuje termín zahájení a ukončení akce. Podmínky akce Provozovatel včas zveřejňuje na svých stránkách. Uživatel nemá právo si nárokovat akci, v případě, že nesplní podmínky požadované Provozovatelem na získání těchto akcí.

11.  Uživatel se zavazuje dodržovat všechna ustanovení těchto VOP a zejména se zavazuje zaplatit řádně a včas úplatu za služby dle ceníku a těchto VOP.

12. Provozovatel se zavazuje a prohlašuje, že nebude používat osobní údaje, získané při poskytování služeb Uživatelů, pro jiné účely než v souvislosti se svou činností a s plněním smluvních povinností.

13. Provozovatel postupuje ve smyslu Zákona č. 18/2018 CFU a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Základní zásady ochrany osobních údajů Uživatelů web stránky a informace o jejich právech jsou uvedeny na stránkách v samostatném dokumentu Pravidla zpracování osobních údajů.

14. Provozovatel vydává tyto VOP, které jsou závazné pro všechny Uživatele web stránky https://www.fermeria.cz a jsou v souladu s příslušným ustanovením Směrnic Evropské unie a příslušných zákonů. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit tyto VOP. Vydáním nových VOP nebo změnou VOP Provozovatelem ztrácejí staré VOP platnost dnem zveřejnění nových VOP nebo změn VOP na web stránce. Web stránka se řídí právem provozovatele web stránky bez ohledu na to, ve které zemi mají tyto služby uživatelé dostupné. Proto nemění právní předpisy podle země, pro uživatele platí slovenské právo.

15. Provozovatel tímto informuje spotřebitele, že mají právo obrátit se na subjekt alternativního řešení sporů v případech stanovených zákonem č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů. Spotřebitel je fyzická osoba, která kupuje zboží nebo využívá služeb soukromě, ne obchodně. Alternativním řešením sporu je postup subjektu alternativního řešení sporů podle tohoto zákona, jehož cílem je dosažení smírného vyřešení sporu mezi stranami sporu. Orgánům alternativního řešení sporů je Slovenská obchodní inspekce, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, IČ: 17 33 19 27. Ostatními orgány alternativního řešení sporů podle zákona jsou Úřad pro regulaci síťových odvětví pro spory vyplývající ze smluv o připojení, Úřad pro regulaci elektronických komunikací a poštovních služeb pro spory vyplývající ze smluv o poskytování veřejných služeb. Spotřebitel má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu, pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů, jestliže prodávající na žádost o nápravu odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání. Návrh podává spotřebitel příslušnému subjektu alternativního řešení sporů; možnost obrátit se na soud tím není dotčena.

16. Při používání web stránky se očekává znalost technických možností internetu a všeobecná zručnost všech uživatelů web stránky. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za viry nebo jiné napadení počítačového systému nebo jiných technických zařízení uživatelů této stránky. Provozovatel neodpovídá za škody, které byly způsobeny chybným připojením na portál.

17.  Tato pravidla zpracování osobních údajů vstupují v platnost dne 1. března 2022.

 

Provozovatel AT personalistika s.r.o.

Anton Tekely, jednatel