Jak se stát chůvou / pečovatelem?

Jak se stát chůvou / pečovatelem?

Opatrovnictví se legislativně řadí k sociálním službám. Praktický výkon pečovatelské služby však zasahuje i do zdravotnické péče, protože péče je součástí ošetřovatelského procesu. Pečovatelé se podílejí na jeho realizaci zajišťováním základních bio-psycho-sociálních potřeb klienta.

Pečovatelská služba je poskytována osobě odkázané na pomoc jiné osoby při sebeobsluze, při péči o svou domácnost a při základních sociálních aktivitách jako je např. doprovod na lékařské vyšetření, nebo vybavení úředních záležitostí, při zájmových činnostech apod. Pod takovými osobami rozumíme lidi s těžkým zdravotním postižením, nepříznivým zdravotním stavem, jakož i lidi v důchodovém věku. 

Pokud se chcete stát chůvou/pečovatelkou na výše uvedený účel, musíte splňovat jisté legislativní požadavky.

Jsou jimi: zdravotnické vzdělání nebo vzdělání se zaměřením na péči a hlídání nebo absolvování kurzu péče v rozsahu nejméně 220 hodin.

Nejčastěji se v praxi setkáváme s chůvami a pečovateli - absolventy posledně uvedeného kurzu. Takový kurz je možné absolvovat v institucích, které na jeho realizaci mají Ministerstvem práce, sociálních věcí a rodiny ČR vydanou akreditaci. Pro jeho absolvování postačuje základní vzdělání. Vždy se přesvědčte, zda instituce, která předmětný kurz nabízí, má platnou akreditaci. Seznam subjektů s platnou akreditací s uvedenou dobou platnosti (protože je časově omezená), naleznete na webové stránce příslušného ministerstva (v části akreditace pro sociální služby). Po absolvování kurzu péče můžete pracovat jako kvalifikovaní pečovatelé v domácím prostředí klienta (v Čechách i v zahraničí), nebo v zařízeních sociálních služeb jako jsou zařízení pečovatelské péče, zařízení pro seniory, specializovaná zařízení, domovy sociálních služeb, denní stacionáře apod.

Pro chůvy dětí do 3 let, případně dětí do 6 let, které mají nepříznivý zdravotní stav, jsou určeny kurzy hlídání dětí. Realizují se rovněž na základě akreditace MPSVaR v rozsahu min. 220 vyučovacích hodin. Podmínkou jejich absolvování je úplné středoškolské vzdělání (maturita) nebo úplné střední odborné vzdělání zaměřené na péči o děti.

Pokud byste se chtěli stát chůvou dětí, přičemž účelem hlídání není péče jak ji popisujeme výše, ale jedná se spíše o službu typu au-pair, uvedené kvalifikační požadavky nejsou pro Vás závazné. Spíše je výhodou (často však podmínkou) pedagogické vzdělání. Pokud byste se starali o dítě s nějakou vývojovou poruchou, s poruchami učení či chování, jistě bude rodiči vítané i speciální pedagogické, léčebno-pedagogické vzdělání či vzdělání v oboru pedagogická psychologie. Stejně je pro všechny chůvy vhodné absolvování kurzu první pomoci (držitelky a držitelé řidičských průkazů ho absolvovali v autoškole). Jistě každý rodič uvítá takovou chůvu, která v případě potřeby dokáže zachránit život dítěte či předejít vážnému poškození jeho zdraví. Samozřejmě, pokud by mezi povinnosti chůvy dětí patřila i příprava na vyučování či doučování z určitého předmětu, vhodné je pedagogické vzdělání s příslušnou aprobací. 

Každopádně, závisí od rodičů dítěte, jaké požadavky na chůvu svých dětí budou klást. Nelze vyloučit, že např. budoucí chemická inženýrka si s jejich výchovou díky své přirozené osobnostní výbavě pro splnění tohoto úkolu poradí stejně dobře jako budoucí učitelka či vychovatelka. Samozřejmě, významným zdrojem zkušeností pro hlídání dětí je předcházející praxe v této oblasti, profesionální pedagogická činnost, jakož i výchova vlastních dětí.

 

Na otázku odpověděla: Mgr. Bc. Danka Petrufová - andragog, pedagog volného času, lektorka kurzů hlídání