Jaká je úloha chůvy pro děti v domácím prostředí?

Jaká je úloha chůvy pro děti v domácím prostředí?

Péče o děti (zdravé i nemocné) v jejich domácím prostředí si hledá svoje profesionální uplatnění už i na Slovensku.

Rodina je nejpřirozenější místo pro socializaci dítěte - začlenění se do společnosti a jeho personalizaci - vytváření jedinečnosti jeho osoby, vztahů a názorů, tedy jeho rozvoj osobnosti. Zdravý vývoj a rozvoj dítěte má být prioritou pro každého, kdo se na péči o dítě podílí. Chůva se stává součástí rodiny. Přichází do ní nejdříve jako cizí osoba a v zájmu zdravého vývoje dítěte by měla respektovat zažité rodinné stereotypy a vždy by měla mít na paměti, že nenahrazuje rodiče, pouze je v určitém časovém úseku zastupuje. Tak jako dítě hledá a upevňuje svoje místo ve společnosti (počínaje rodinou), i chůva by si měla hned na začátku ujasnit svou pozici a kompetence ve vztahu k celé rodině, ale hlavně k hlídanému dítěti/dětem. Přestože má chůva zkušenosti s touto prací, měla by si uvědomit, že každá rodina je samostatná jednotka a každý její člen, hlavně každé dítě, je individualita se svým psychickým prožíváním i somatickými zvláštnostmi.

Na co se zaměřit na začátku?

✓ Zjistěte si, kolik dětí budete hlídat, jejich věk a pohlaví. Věk je pro chůvu velmi důležitý faktor, jelikož od toho se odvíjí celková péče o hlídané dítě, rozvrh činnosti během doby hlídání, lze podle něj posoudit vývoj a vývin dítěte či možné aktuální, případně očekávané zdravotní problémy.

✓ Zeptejte se na zdravotní problémy dítěte. Zjistěte si, zda nemá nějaké vrozené onemocnění, alergie, psychické poruchy, poruchy příjmu potravy či vyprazdňování. Ale také to, jaké má stravovací návyky - jak často a kdy jí a co jí, co má rádo, co odmítá a co výsostně nesnáší (po daném jídle nebo nápoji zvrací, trpí průjmem, má křeče, chraptí, bolí ho v krku apod.). Informujte se také o prodělaných dětských onemocněních (záněty dýchacích cest, koliky, neštovice, spalničky apod.) a zjistěte si, zda byly děti očkované, proti jakým nemocem a kdy.

Před setkáním s dětmi s poruchami imunity se ujistěte, že nejste pro ně zdrojem nákazy. Že jste zdravá/zdravý, netrpíte žádnou infekční nemocí, resp. nejste jejím přenašečem!

✓ Zeptejte se, jaký má dítě navyklý denní režim, případně jaké má zvyklosti při spaní, odpočinku a hře.

✓ Důraz klaďte na hygienické návyky dítěte. Zjistěte, které už zvládá samo a na které je ho třeba upozorňovat apod.

✓ Zjistěte, co dítě uklidňuje, resp. zda není něco, čeho se vyloženě bojí, protože s tím mělo špatnou zkušenost.

✓ Informujte se, jaký způsob zaměstnávání dětí rodiče preferují (aktivní hry, procházky, televize apod.).

✓ Zjistěte, jaký způsob výchovy rodiče preferují, resp. jaké nároky na svoje dítě kladou. Co vše má dítě dělat samostatně, jaké úkoly má během dne plnit apod. Pod způsobem výchovy rozumějte především záměrné i mimovolné působení na dítě, odměny a tresty, abyste nepodrývali autoritu rodičů. Vy sami se pro dítě máte stát také autoritou a osobou, na kterou se může s důvěrou obrátit a která bude umět reagovat v každé situaci. Toto od vás budou očekávat i rodiče.   

✓ Zaměřte se na bezpečnost dítěte - s ohledem na jeho věk a zdravotní stav. Zjistěte si, jestli máte dostatečný prostor a dostatek pomůcek na vytvoření bezpečného prostředí např. při hře, koupání, krmení, přebalování či spánku dítěte.

✓ Informujte se také na osoby, které mohou do domácnosti dítěte přijít v době, kdy je dítě svěřeno do vaší péče. Požádejte rodiče dítěte, abyste se s nimi mohli setkat, resp. abyste aspoň viděli jejich fotografie. Zajímejte se také o to, jak je dítě na tu kterou osobu zvyklé reagovat.

✓ Ptejte se také na okolí domácnosti. Mohou to být parky, dětská hřiště, resp. dětské kolektivy, kde byste s dítětem mohli vhodně trávit čas. Informujte se také o tom, zda v poslední době na těchto místech nebylo zaznamenáno infekční onemocnění apod.

✓ Nezapomeňte si zjistit jméno ošetřujícího lékaře dítěte a telefonické kontakty. Dohodněte se s rodiči hlídaného dítěte, abyste měli vždy po ruce průkaz pojištěnce, resp. písemnou zprávu o zdravotním stavu dítěte pro případ akutní potřeby.

✓ Dříve než uzavřete s rodiči písemnou dohodu o hlídání dítěte, setkejte se s hlídaným dítětem nebo dětmi osobně. Stravte s nimi nějaký čas při hře či rozhovoru a všímejte si jejich reakce na kontakt s vámi. Již z prvních reakcí dítěte můžete zjistit, zda vás akceptuje nebo odmítá.

     Po získání základních informací zhodnoťte svoje možnosti, schopnosti, zkušenosti, vědomosti (např. o onemocněních, kterými dítě trpí) a hlavně svůj zdravotní stav, abyste pro dítě a jeho rodinu mohli být opravdu přínosem. Mějte na paměti, že na péči o děti v jejich domácím prostředí budete většinou sami a přebíráte na sebe důležitou a zodpovědnou úlohu - úlohu suplujícího rodiče.

Dětský věk je specifické období v životě člověka. Osobnost, návyky, dokonce i mnohé zdravotní predispozice se v tomto období formují a to, co během dětství získáváme, nás častokrát zásadně ovlivňuje během celého dalšího života jak po psychické tak i po fyzické stránce. Důležitou úlohou chůvy dětí se tak stává výchova ke zdravému způsobu života a prevence civilizačních onemocnění.

 

 

 

Na otázku odpověděla: Mgr. Mgr. Anna Lukáčová Havrilová, diplomovaná sestra